Door interne positiewisselingen is op het complexe D&C project een directe behoefte ontstaan aan ondersteuning op het dagdagelijkse projectmanagement binnen de aannemerscombinatie U-Centraal. Vanuit Infra Kompas is de rol van projectmanager ingevuld. Deze rol droeg de verantwoordelijkheid om de dagelijkse leiding van het project te vervullen onder de voorwaarden en verantwoordelijkheden horend bij een D&C contract, dat was aangenomen volgens de BVP-gedachte. Door het positioneren van een projectmanager van Infra Kompas, werd ook eerder opgedane ervaringen en expertise op het gebied van het aansturen van integrale D&C spoorcontracten, toegankelijk voor de bouwcombinatie. De inzet van Infra Kompas heeft ertoe geleid dat het multidisciplinaire werk integraal, op tijd en met voldoende kwaliteit is gerealiseerd.