Spiral Dynamics is een middel om de samenwerking en effectiviteit van teams te vergroten. Als Infra Kompas zetten we Spiral Dynamics met name in om een taal te geven aan de cultuur en het gedrag in een organisatie, afdeling, project of (management-) team. Spiral Dynamics biedt inzichten in de persoonlijke effectiviteit van teamleden en handvaten om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over je kracht, je zwaktes, het benutten van elkaars kracht, het leren herkennen van elkaars valkuilen en voorkomen om hier in te stappen. In de methode van Spiral Dynamics gaan we uit van waardesystemen. Kennis van deze waardesystemen binnen het team, kan helpen om de prestatie van een team te optimaliseren. Tevens geeft het inzicht in de valkuilen van het team, waardoor potentiele fricties in het team voorkomen kunnen worden. Wij hebben als Infra Kompas met onze jarenlange ervaring in grote, complexe projecten, ervaren dat het bewustzijn van de waarden van een ander begrip kan creëren voor zijn handelen en in een team de basis vormt om eventuele issues en conflicten veel effectiever en constructiever op te lossen. Aanpak: Om in een complexe omgeving met veel verschillende belangen successen te bereiken, hanteert Infra Kompas een bewezen methodische aanpak.