Na een uitgebreide ontwerpperiode, is de realisatiefase van dit DBFM werk gestart met grondwerk en civiele kunstwerken. In de loop van deze fase nam de integraliteit van het werk toe en hiermee ook de uitdaging om uit losse elementen (weg, aquaduct, DVM, etc) een integraal verkeerssysteem te bouwen. Dit bracht met zich mee dat de behoefte ontstond voor een ander type projectleiding, namelijk projectleiding die beschikt over de ervaring met zowel het managen van de bouw van integrale systemen als het Beheer & Onderhoud (Assetmanagement). Vanuit Infra Kompas is vervolgens de positie van CEO ingevuld alsmede zitting in de projectdirectie van de EPC. Dit heeft er mede toe geleid dat zowel beschikbaarheidsdatum als voltooiingsdatum binnen de daartoe gestelde planning en financiën zijn behaald. Daarnaast is het tevens gelukt de Mco BV, het bedrijf dat de 25 jaar beheer en onderhoud voor haar rekening zal neme,  tijdig vorm te geven.