De verkeerscentrale moest worden gemoderniseerd. Tegelijkertijd is het bestaande radarsysteem vervangen door een systeem van een nieuwe leverancier. Doordat de doorlooptijd onder druk stond als gevolg van het aflopen van het onderhoudscontract, ontstonden problemen, kwamen partijen niet meer tot een gezamenlijke oplossing en dreigde het project te stranden en het contract middels een juridische weg ontbonden te worden.Onder leiding van Infra Kompas hebben alle partijen gezamenlijk, in korte tijd, een diepgaande en complete inventarisatie gemaakt van alle knelpunten, is de techniek ontward, zijn de wensen van opdrachtgever expliciet gemaakt en zijn oplossingen gegenereerd en vastgesteld. Op basis van de ontstane inzichten en gevonden oplossingen zijn afspraken gemaakt voor een succesvolle doorstart van het project