Voorkomen is beter dan genezen. In plaats van te wachten tot discussies ontaarden in conflicten is het daarom ook vaak beter om in een vroeg stadium het proces door Infra Kompas als onafhankelijke partner te laten begeleiden. Dit is aan de orde in alle situaties waar men samen tot afspraken en/of oplossingen moet komen. Complexe problemen, tegenstrijdige belangen, hoge werkdruk, onvoldoende expertise en ongebaande paden zijn ingrediƫnten die het zinvol maken om Infra Kompas als onafhankelijk procesbegeleider betrokkenen te laten begeleiden naar een passende oplossing, zowel voor het realiseren van contractuele afspraken als technische- of organisatorische oplossingen.

infrakompas procesbegeleiding