Op 3 locaties in Amsterdam zijn voorzieningen voor het stallen, onderhouden en wassen van metro’s. Op deze locaties dienden nieuwe voorzieningen te worden gebouwd op een klein oppervlakte, omsloten door sporen van ProRail en hoofdsporen van de metro. Aannemer, GVB (gebruiker en vergunningverstrekker) en MET (Metro en Tram: opdrachtgever) vormen in deze complexiteit een driehoek. Dit heeft de projectdirecties gezamenlijk doen besluiten het projectmanagement te wisselen met als doel de projectdoelstellingen alsnog te behalen. Infra Kompas heeft hiertoe een projectmanager geleverd met oog voor de relationele kant. Er is een focus gelegd op crisismanagement en gezamenlijk met counterpart vanuit MET zijn de uitgestelde beslissingen, keuzes en issues opgepakt en opgelost. Deze aanpak heeft verdere escalaties weten te voorkomen en heeft geleid tot een goede samenwerking en tijdige oplevering en ingebruikname. Tevens is het financiële resultaat aanzienlijk verbeterd.