De tunnel werd de eerste gecombineerde weg-spoortunnel in Nederland, met als bijzonderheid een fysieke en technische relatie tussen de spoor- en autotunnel. Bij start van het project werden de tunnel technische installaties (TTI) gebouwd volgens het Vanessa- systeem. In 2010 besloot RWS om de landelijke tunnelstandaard (LTS) toe te gaan passen. RWS heeft vervolgens aan Infra Kompas gevraagd begeleiding te bieden op het gebied van management voor de implementatie van de TTI, ondersteuning bij het opstellen van de veiligheidsbeheersplannen van de tunnel, ondersteuning bieden bij het aan laten sluiten van de tunnelcentrale op de verkeerscentrale in Wolfheze, en het begeleiden van een Young Potential voor de TTI manager. Door een open, transparante manier van werken te hanteren, heeft Infra Kompas alle betrokken stakeholders in het project weten mee te nemen en zijn de 12 verschillende opleveringsmomenten, welke allen resulteerde in kwalitatief goed functionerende objecten en met een tevreden opdrachtgever (RWS) opgeleverd conform planning. De tunnel is in gebruik genomen met een veilige en kwalitatief goede VTTI installatie.