Soms lukt het contractpartijen niet meer om samen tot een oplossing te komen. De eigen belangen zijn te groot en een hele voorgeschiedenis draagt men als last mee, met als gevolg een groot risico voor overschrijding van mijlpalen en kosten. Een oplossing om een ongewenst juridisch traject te voorkomen is dan de inschakeling van Infra Kompas. Wij inventariseren de knelpunten en geven daarop onze onafhankelijke, objectieve visie en oplossing(srichting). Op basis daarvan begeleiden wij partijen tot het bereiken van overeenstemming. Dit blijkt een bewezen succesvolle aanpak. Door onze achtergrond zijn wij als geen ander in staat ons in de verschillende partijen in te leven en situaties vanuit een onafhankelijk, objectief standpunt te bezien.