Door o.a. de complexiteit van het project en onwennigheid met de nieuwe tunnelwet (WARW) zijn aanzienlijke vertragingen ontstaan van de ingebruikname van de tunnel. Weer nieuwe discussiepunten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bleken moeilijk oplosbaar en dreigden tot nieuwe vertragingen te gaan leiden.
Infra Kompas heeft met een klein, slagvaardig team, in korte tijd de gerezen discussiepunten inhoudelijk (contract, techniek, financiƫn, planning) beoordeeld en gerapporteerd. Op basis hiervan zijn partijen vervolgens begeleid naar het bereiken van overeenstemming en de totstandkoming van de contractuele verankering hiervan in een wijzigingsovereenkomst. In de laatste fase is onder begeleiding van Infra Kompas, een frequente oplossingsgerichte dialoog tussen de projectdirecteuren ingesteld om slagvaardig de gerezen knelpunten op te kunnen lossen zodat mijlpalen niet in gevaar zouden komen.