Na ingebruikname van de tunnel zijn discussies ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de interpretatie van het (onderhouds)contract. Aan de hand van een dossieranalyse en gesprekken met betrokkenen, is een beeld ontstaan over de interpretatie van het contract. Infra Kompas heeft dit verder uitgeschreven en het contract voorzien van een eenduidige interpretatie die door beide partijen met tevredenheid is ontvangen.