Projecten in de sectoren infra en bouw veranderen snel en voortdurend. De complexiteit van de omgeving, het multidisciplinaire karakter en nieuwe contractvormen stellen hoge eisen aan management en medewerkers. Zo kunnen we tegen problemen oplopen die we met onze huidige ervaring en inzichten niet meer effectief kunnen oplossen. Sowieso kunnen ‘Problemen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze zijn gecreëerd’ zei Albert Einstein ooit heel treffend. Het dwingt ons onszelf te blijven ontwikkelen. Om in deze dynamische omgeving succesvolle keuzes te blijven maken, kan coaching door Infra Kompas zinvol zijn. De coach kan daarbij, afhankelijk van de situatie en behoefte, de volgende rollen invullen: mentor, klankbord, sparringpartner, adviseur, netwerker of vraagbaak. Coaching kan in de vorm van teamcoaching of persoonlijke coaching hebben en gericht zijn op inhoudelijke-, procesmatige- of persoonlijke aspecten.

infrakompas coaching